Historie

 

Het koor De Loozangers werd in 1947 opgericht. In die tijd mochten gehuwden niet samen in het kerkkoor van Zweeloo zingen. Daarom richtten Hennie Warmolts, Jan Dobben en Lambertus Meijering een nieuw koor op: De Loozangers. 

In het begin werden de repetities gehouden bij Café Been. De eerste dirigent, de heer Legro, kwam op de fiets uit Emmen! Zijn opvolger in 1952, de heer Harsevoort, kwam met de bus uit Assen. Dat leverde regelmatig vervoersproblemen op. Daarom werd besloten een lening aan te gaan en een scooter aan te schaffen voor dirigent Harsevoort. Vervoersprobleem opgelost…

De eerste jaren bestonden de uitvoeringen uit zang en toneel. Er werden zelfs enkele operettes opgevoerd. In de loop der jaren heeft het koor vaak het initiatief genomen tot zangersdagen waarop zij zelf ook beoordeeld werd. Dat heeft verscheidene malen prijzen opgeleverd.

 


Piano geschonken aan de Loozangers door Ria Vollebregt