Wie zijn we

Het gemengd koor De Loozangers bestaat uit ca. veertig enthousiaste mannen en vrouwen uit Zweeloo (Z.O. Drenthe) en omliggende dorpen. Op het repertoire staan gevarieerde, verrassende en niet-alledaagse liedjes en liederen in vele stijlen en talen, van Schubert tot Karl Jenkins.

Madeleine Beaumont, voorzitter (tot 27 juni 2023) en sinds 2010 lid van de Loozangers:

“Ik had nog  nooit in een koor gezongen voor ik bij de Loozangers kwam. Het was een openbaring voor me. Het geluid van alle stemmen om je heen, de hoge sopranen, en dan de donkere mannenstemmen die invallen, het meerstemmig zingen. Zingen geeft energie, het neemt vermoeidheid weg. 

Ik heb eerst gezellig meegezongen, en ook met een groepje uit het koor het 65-jarige jubileum georganiseerd. Toen vertrok de voorzitter, er moest een nieuwe voorzitter komen en iemand zei tegen mij: ‘waarom doe jij het niet?’  Zo rol je erin.

Ik vind het belangrijk om als koor ontspanning en gezelligheid te bieden, maar wel serieus te zingen. We hebben wel eens een enquête gehouden over welke muziek men wilde zingen. Daar kwam van alles uit. Er is nu een muziekcommissie, de dirigent met enkele koorleden, en die zoekt en beoordeelt het nieuwe repertoire.

De Loozangers is een echt gemengd koor, niet alleen wat de verschillende stemmen betreft. Er zijn mensen van allerlei achtergronden en met diverse opleidingen. Soms zingen we samen met een ander koor, bijvoorbeeld met het Flintenkoor uit Emmen.

In november 2022 bestond het koor 75 jaar! In juni 2023  hebben we daarom een Jubileumconcert gegeven in het kerkje van Zweeloo. Dat was een succes; de kerk zat vol.”

 

Het bestuur wordt -per 27 juni 2023- gevormd door:

Stieneke Lucassen, Voorzitter

Ineke Kuipers
Secretaris
Douwe Remerij Penningmeester
Ludi Brandwagt Bestuurslid
Rob Smit Duijzentkunst Bestuurslid